FOTO DEL MES

Continuem el 2019 amb aquesta activitat per als socis

Cada soci presentará una foto  amb un tema fitxat, amb titol, abans del 15 de cada mes, s’enviaran al mail web@dphotosb.com
Les mides seran com a máxim 1024 px en horitzontal i de 800 px en vertical, resolució 72ppp,  màxima grandària de l’arxiu jpg 300kb.

Les fotos es penjaran a la pàgina web perque tothom les pugui veure.

La foto mes votada será declarada » Foto del Mes » al voltant del dia 25 del mes en curs.

El soci guanyador tindrá fins el dia 30 per proposar el tema del mes següent. Si no fa una proposta en aquesta data, la junta decidirá el tema. El tema del mes será anunciat el dia 1.

Cada soci votará per una fotografia i que en cap cas potser la seva.  El tema del mes de Maig serà: Manos humanas.

Facil eh..??  Endavant socis  !!!

Si voleu participar amb nosaltres en aquesta activitat, feste soci !!

 

Foto del mes de d’ Abril 

Guillermo Calero

Foto del mes de Març Lliure

Xavier Mejias

Foto del mes d’Abril Lliure

Xavier Mejias

Foto del mes de Febrer

Pepe Martinez

Foto del mes de Març

Benardo Badenas

Foto del mes de  Gener

Pepe Martinez

error: Content is protected !!