Seleccionar página

FOTOGRAFIES GUANYADORES VI EDIDICIÓ 2023 / FOTOGRAFÍAS GANADORAS VI EDICIÓN 2023 /  WINNING PHOTOGRAPHS V EDITION 2023

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

VI CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

VI Concurs Internacional de Fotografia 2023

Concurs fotogràfic reconegut i puntuable per les mencions honorífiques de la FIAP 2023/271 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), de la CEF I-2023/11 (Confederación de Fotografía Española) i de la FEF 2023/29 (Federació Catalana de Fotografia).

CINC SECCIONS: LLIURE MONOCROM // LLIURE COLOR // RETRAT // NATURA // BODEGÓ AMB CARXOFA

Preu inscripció: 15€

El jurat estarà format per tres membres de la CEF i /o de la FCF i la deliberació será el 7 d’octubre de 2023 al Centre Social de Casablanca a Sant Boi de Llobregat.

Lliurament d’obres: Des del  01 de juliol de 2023 fins el 30 de Septembre de 2023

La inauguració de l’exposició i lliurament de premis es durà a terme a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Sant Boi de Ll. el dia 11 de novembre de 2023 a las 12h. y i s’exhibiran les obres premiades. Els premis no recollits durant l’acta de lliurament seran enviats posteriorment per correu postal.

Per mes informació veure les bases del concurs.


VI Concurso Internacional de Fotografía 2023

Concurso fotográfico reconocido y puntuable por las menciones honoríficas de la FIAP 2023/271 (Federation Inernationale del Arte Photográfico), de la CEF I-2023/11 (Confederación de Fotografía Española) y de la FEF 2023/29 (Federación Catalana de Fotografía).

CINCO SECCIONES: LIBRE MONOCROMO // LIBRE COLOR // RETRATO // NATURALEZA // BODEGÓN CON ALCACHOFA

Preu inscripció: 15€

El jurado estará formado por tres miembros de la CEF y/o de la FCF y la deliberación será el 7 de octubre de 2023 en el Centro Social de Casablanca en Sant Boi de Llobregat.

Entrega de obras: Desde el 01 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023

La inauguración de la exposición y entrega de premios se llevará a cabo en la Biblioteca Jordi Rubió y Balaguer, Sant Boi de Ll. el día 11 de noviembre de 2023 a las 12h. y y se exhibirán las obras premiadas. Los premios no recogidos durante el acta de entrega serán enviados posteriormente por correo postal.

Para más información ver las bases del concurso.


VI International Photography Competition 2023

Photographic competition recognized and scored for the honorable mentions of the FIAP 2023/271 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), the CEF I-2023/11 (Confederación de Fotografía Española) and the FEF 2023/29 (Federació Catalana de Photography).

FIVE SECTIONS: FREE MONOCHROME // FREE COLOR // PORTRAIT // NATURE // STILL LIFE WITH ARTICHOKE

Registration price: €15

The jury will be made up of three members of the CEF and / or the FCF and the deliberation will be on October 7, 2023 at the Casablanca Social Center in Sant Boi de Llobregat.

Delivery of works: From July 1, 2023 to Setenber 30, 2023

The inauguration of the exhibition and award ceremony will take place at the Jordi Rubió i Balaguer Library, Sant Boi de Ll. on november 11, 2023 at 12 noon. y and the winning works will be exhibited. Prizes not collected during the delivery note will be sent by post later.

For more information see the contest rules.

 COL·LABORADORS

CALENDARI (Català)
Català 
Recepció fotografíes 01/07/2023
Datal límit d’admissió / 30/09/2023
Veredicte del Jurat / 07/10/2023
Notificació Resultats / 14/10/2023
Exposició i lliurament de premis / 11/11/2023
Enviament catàleg ditigal / febrer – 2023

 

CALENDARIO (Castellano)
Castellano
Recepción fotografías 01/07/2023
Fecha límite admisión 30/09/2023
Veredicto Jurado 07/10/2023
Notificación resultados 14/10/2023
Exposición y entrega de premios 11/11/2023
Envío catálogo digital febrero – 2023
CALENDAR (English)
English 
Opening date 07/01/2023
Closing date 09/30/2023
Judging date 10/07/2023
Notification of results 11/11/2023
Exhibition and awards ceremony 12/03/2023
Shipping digital catalog February 2023

 

CALENDAR (Français)
Français
Date d’ouverture 07/01/2022
Date de clôture 10/29/2022
Verdict du jury 11/05/2022
Résultats de la notification 11/12/2022
Exposition et remise des prix 12/03/2022
Catalogue d’expédition pdf february 2023

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

error: Content is protected !!