Seleccionar página

V CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

LA CARXOFA – FLOR D’HIVERN 2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

V Concurs Internacional de Fotografia 2022

La Carxofa – Flor d’Hivern.

Concurs fotogràfic reconegut i puntuable per les mencions honorífiques de la FIAP 2022/341 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), de la CEF I-2022/12 (Confederación de Fotografía Española) i de la FEF 2022/37 (Federació Catalana de Fotografia).

CINC SECCIONS: LLIURE MONOCROM // LLIURE COLOR // RETRAT // NATURA // BODEGÓ AMB CARXOFA

Preu inscripció: 15€

El jurat estarà format per tres membres de la CEF i /o de la FCF i la deliberació será el 5 de novembre de 2022 al Centre Social de Casablanca a Sant Boi de Llobregat.

Lliurament d’obres: Des del  01 de juliol de 2022 fins el 29 d’octubre de 2022

La inauguració de l’exposició i lliurament de premis es durà a terme a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Sant Boi de Ll. el dia 3 de desembre de 2022 a las 12h. y i s’exhibiran les obres premiades. Els premis no recollits durant l’acta de lliurament seran enviats posteriorment per correu postal.

Per mes informació veure les bases del concurs.


V Concurso Internacional de Fotografía 2022

La Alcachofa – Flor de Invierno

Concurso fotográfico reconocido y puntuable por las menciones honoríficas de la FIAP 2022/341 (Federation Inernationale del Arte Photográfico), de la CEF I-2022/12 (Confederación de Fotografía Española) y de la FEF 2022/37 (Federación Catalana de Fotografía).

CINCO SECCIONES: LIBRE MONOCROMO // LIBRE COLOR // RETRATO // NATURALEZA // BODEGÓN CON ALCACHOFA

Preu inscripció: 15€

El jurado estará formado por tres miembros de la CEF y/o de la FCF y la deliberación será el 5 de noviembre de 2022 en el Centro Social de Casablanca en Sant Boi de Llobregat.

Entrega de obras: Desde el 01 de julio de 2022 hasta el 29 de octubre de 2022

La inauguración de la exposición y entrega de premios se llevará a cabo en la Biblioteca Jordi Rubió y Balaguer, Sant Boi de Ll. el dia 3 de diciembre de 2022 a las 12h. y y se exhibirán las obras premiadas. Los premios no recogidos durante el acta de entrega serán enviados posteriormente por correo postal.

Para más información ver las bases del concurso.


V International Photography Competition 2022

The Artichoke – Winter Flower.

Photographic competition recognized and scored for the honorable mentions of the FIAP 2022/341 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), the CEF I-2022/12 (Confederación de Fotografía Española) and the FEF 2022/37 (Federació Catalana de Photography).

FIVE SECTIONS: FREE MONOCHROME // FREE COLOR // PORTRAIT // NATURE // STILL LIFE WITH ARTICHOKE

Registration price: €15

The jury will be made up of three members of the CEF and / or the FCF and the deliberation will be on November 5, 2022 at the Casablanca Social Center in Sant Boi de Llobregat.

Delivery of works: From July 1, 2022 to October 29, 2022

The inauguration of the exhibition and award ceremony will take place at the Jordi Rubió i Balaguer Library, Sant Boi de Ll. on December 3, 2022 at 12 noon. y and the winning works will be exhibited. Prizes not collected during the delivery note will be sent by post later.

For more information see the contest rules.

 COL·LABORADORS

CALENDARI (Català)
Català 
Recepció fotografíes 01/07/2022
Datal límit d’admissió / 29/10/2022
Veredicte del Jurat / 05/11/2022
Notificació Resultats / 12/11/2022
Exposició i lliurament de premis / 03/12/2022
Enviament catàleg ditigal / febrer – 2023

 

CALENDARIO (Castellano)
Castellano
Recepción fotografías 01/07/2022
Fecha límite admisión 29/10/2022
Veredicto Jurado 05/11/2022
Notificación resultados 12/11/2022
Exposición y entrega de premios 03/12/2022
Envío catálogo digital febrero – 2023
CALENDAR (English)
English 
Opening date 07/01/2022
Closing date 10/29/2022
Judging date 11/05/2022
Notification of results 11/12/2022
Exhibition and awards ceremony 12/03/2022
Shipping digital catalog February 2023

 

CALENDAR (Français)
Français
Date d’ouverture 07/01/2022
Date de clôture 10/29/2022
Verdict du jury 11/05/2022
Résultats de la notification 11/12/2022
Exposition et remise des prix 12/03/2022
Catalogue d’expédition pdf february 2023

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

error: Content is protected !!