Seleccionar página

VII CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

VII Concurs Internacional de Fotografia dPhotoSB 2024

Concurs fotogràfic reconegut i puntuable per les mencions honorífiques de la FIAP 2024/407 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), de la CEF I-2024/13 (Confederación de Fotografía Española) i de la FEF 2024/37 (Federació Catalana de Fotografia).

CINC SECCIONS: LLIURE MONOCROM // LLIURE COLOR // RETRAT // NATURA // BODEGÓ, (Premi especial al bodegó amb CARXOFA)

Preu inscripció: 15€

El jurat estarà format per tres membres de la CEF i /o de la FCF i la deliberació será el 5 d’octubre de 2024 al Centre Social de Casablanca a Sant Boi de Llobregat.

Lliurament d’obres: Des del  01 de juliol de 2024 fins el 30 de Septembre de 2024

La inauguració de l’exposició i lliurament de premis es durà a terme a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Sant Boi de Ll. el dia 09 de novembre de 2024 a las 12h. y i s’exhibiran les obres premiades. Els premis no recollits durant l’acta de lliurament seran enviats posteriorment per correu postal.

Per mes informació veure les bases del concurs.


VII Concurso Internacional de Fotografía 2024

Concurso fotográfico reconocido y puntuable por las menciones honoríficas de la FIAP 2024/407 (Federation Inernationale del Arte Photográfico), de la CEF I-2024/13 (Confederación de Fotografía Española) y de la FEF 2024/37 (Federación Catalana de Fotografía).

CINCO SECCIONES: LIBRE MONOCROMO // LIBRE COLOR // RETRATO // NATURALEZA // BODEGÓN (Premio especial bodegón con alcachofa)

Preu inscripció: 15€

El jurado estará formado por tres miembros de la CEF y/o de la FCF y la deliberación será el 5 de octubre de 2024 en el Centro Social de Casablanca en Sant Boi de Llobregat.

Entrega de obras: Desde el 01 de julio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

La inauguración de la exposición y entrega de premios se llevará a cabo en la Biblioteca Jordi Rubió y Balaguer, Sant Boi de Ll. el día 09 de noviembre de 2024 a las 12h. y y se exhibirán las obras premiadas. Los premios no recogidos durante el acta de entrega serán enviados posteriormente por correo postal.

Para más información ver las bases del concurso.


VII International Photography Competition 2024

Photographic competition recognized and scored for the honorable mentions of the FIAP 2024/407 (Federation Inernationale de l’Art Photografique), the CEF I-2024/13 (Confederación de Fotografía Española) and the FEF 2024/37 (Federació Catalana de Photography).

FIVE SECTIONS: FREE MONOCHROME // FREE COLOR // PORTRAIT // NATURE // STILL LIFE (special prize still life with artichoke)

Registration price: €15

The jury will be made up of three members of the CEF and / or the FCF and the deliberation will be on October 5, 2024 at the Casablanca Social Center in Sant Boi de Llobregat.

Delivery of works: From July 1, 2024 to Setenber 30, 2024

The inauguration of the exhibition and award ceremony will take place at the Jordi Rubió i Balaguer Library, Sant Boi de Ll. on november 9, 2024 at 12 noon. y and the winning works will be exhibited. Prizes not collected during the delivery note will be sent by post later.

For more information see the contest rules.

 COL·LABORADORS

CALENDARI (Català)
Català 
Recepció fotografíes 01/07/2024
Datal límit d’admissió / 30/09/2024
Veredicte del Jurat / 05/10/2024
Notificació Resultats / 21/10/2023
Exposició i lliurament de premis / 09/11/2024
Enviament catàleg ditigal / febrer – 2024

 

CALENDARIO (Castellano)
Castellano
Recepción fotografías 01/07/2024
Fecha límite admisión 30/09/2024
Veredicto Jurado 05/10/2024
Notificación resultados 21/10/2024
Exposición y entrega de premios 09/11/2024
Envío catálogo digital febrero – 2024
CALENDAR (English)
English 
Opening date 07/01/2024
Closing date 09/30/2024
Judging date 10/05/2024
Notification of results 10/21/2024
Exhibition and awards ceremony 11/09/2024
Shipping digital catalog February – 2024

 

CALENDAR (Français)
Français
Date d’ouverture 07/01/2024
Date de clôture 09/30/2024
Verdict du jury 10/05/2024
Résultats de la notification 10/21/2024
Exposition et remise des prix 11/09/2024
Catalogue d’expédition pdf february – 2024
RESULTATS / RESULTADOS / RESULTS

ACTA DELIBERACIÓ JURAT / ACTA DECISIÓN DEL JURADO / MINUTES OF THE JURY’S DECISION

GALERIA AUTORS PREMIATS  / GALERIA AUTORES PREMIADOS  / GALLERY OF AWARDED AUTHORS

AUTORS FINALISTES / AUTORES FINALISTAS / FINALIST AUTHORS

LLISTAT FINALISTES / LISTADO FINALISTAS / FINALIST LIST

ESTADISTIQUES / ESTADÍSTICAS / STATISTICS

CATÁLOGO / CATÀLEG / CATALOGUE
Descàrrega Catàleg pdf / Descarga catálogo pdf / Discharge Catalogue pdf / Download pdf catalog

Per participar clicqueu

aquí

Para participar clicar

aquí

To participate, please click

here

Cliquez pour participer

ici

FOTOGRAFIES GUANYADORES VI EDIDICIÓ 2023 / FOTOGRAFÍAS GANADORAS VI EDICIÓN 2023 /  WINNING PHOTOGRAPHS V EDITION 2023

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
error: Content is protected !!